Po raz drugi w tym roku w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie zorganizowania została wystawa pn. „Cztery pory roku”. Autorami zaprezentowanych, niezwykle ciekawych prac plastycznych byli uczestnicy naszego Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Piękne, nastrojowe pejzaże ukazane w zmieniającym się cyklu pór roku pozwoliły cieszyć nie tylko oko, ale przede wszystkim dusze osób oglądających wystawę. Dzieła zróżnicowane były pod względem formy: obrazy, rzeźby, wyroby ceramiczne, prace plastyczne wykonane techniką mozaiki, witraże, co dodatkowo podkreślało oryginalność i wielką ekspresję naszych artystów.
Świadomość, że prace uczestników są przedmiotem wystawy w profesjonalnej galerii dla szerszego kręgu odbiorców jest niewątpliwie źródłem nobilitacji dla podopiecznych i szacunku dla ich  pracy twórczej.
Obejrzenie tej wystawy dla wielu zgromadzonych widzów stało się niepowtarzalną okazją do zapoznania z interesującą perspektywą widzenia przyrody, krajobrazów i wizją przeżywania otaczającego nas świata przez osoby niepełnosprawne.
Wystawa w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie zakończyła się 21 stycznia 2011 r.