Kiedy w noc Bożego Narodzenia będziemy stali w zadumie przy Żłobku Jezusa,
będziemy również kontemplować Słowo, które stało się Ciałem.
Niechaj maleńki Jezus, który będąc Miłością
stał się także dla Ciebie człowiekiem,
pomoże Ci odkryć co znaczy prawdziwie kochać
i w Miłości znaleźć cel i sens życia.
Niechaj swoimi narodzinami przywróci sens Twoim łzom i uśmiechom.

Niech przeżywanie wielkiego cudu Miłości
napełni Twoje serce nadzieją, radością i pokojem,
a Jego łaski wzmacniają Cię każdego dnia Nowego 2019 Roku