W niedziele 24 stycznia br. grupa osób z Naszego Ośrodka wraz z ks. Tomaszem Nowakiem, opiekunami i wolontariuszami pojechała na Adorację przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach.
Adoracja rozpoczęła się o godz. 14.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. biskup Marek Szkudło, który podczas homilii wskazał, że zarówno osoby chore jak i ich opiekunowie na drodze wzajemnych doświadczeń ubogacają się duchowo i zbliżają się do Boga. Mszę Świętą współcelebrowało wielu kapłanów, między innymi ks. Tomasz Nowak zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej, kapelan Naszego Ośrodka , ks. Antoni Bartoszek dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych – ks. Wojciech Bartoszek. Adorację przy Bożym Żłóbku poprowadziła Magdalena Buczek – założycielka Podwórkowych Kół Różańcowych Dzieci oraz wspólnota Apostolstwa Chorych – pod przewodnictwem ks. Wojciecha Bartoszka. Po Mszy Świętej wzięliśmy udział w Nabożeństwie Lourdzkim, połączonym z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, którego udzielił ks. biskup Marek Szkudło. Na koniec wszyscy zostaliśmy na krótkim czuwaniu przy Żłóbku Bożej Dzieciny. Potem udaliśmy się na Agapę w Domu Pielgrzyma O. Franciszkanów gdzie czekał na nas poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd.

autor tekstu: Ewa Oskiera