Alleluja !!!

17.04.2022

„… Zamienię bowiem ich smutek w radość,
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.”
                                                              Jr 31, 13

Alleluja !!!

Życzymy, by Ukrzyżowana Miłość
była nam wzorem jak pokonać
zło i grzech w codziennym życiu,
a Miłość Miłosierna odnosiła zwycięstwo
nad nienawiścią i egoizmem.
Radujmy się życiem płynącym z tajemnicy
Zmartwychwstania,
a pokój Chrystusowy niech będzie naszym udziałem.