Alleluja!!!

08.04.2023

Alleluja!!!

Niech Triduum Paschalne
staną się ponowną okazją do spotkania
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.
Życzymy doświadczenia, że On jest naszym
najlepszym Przyjacielem i idzie z nami krok w krok,
a z tego doświadczenia niech wypływa
spokój, radość, nadzieja …

W imieniu mieszkańców i pracowników
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
życzą
dyr. Damian Stefański             dyr. Dariusz Latos