Alleluja!!!

Niech Zmartwychwstały Chrystus
napełnia Was prawdziwym pokojem,
którego świat dać nie może,
niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami
i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Wielkanocny Poranek
umocni wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim
w eucharystii i w drugim człowieku.

Ze świątecznymi pozdrowieniami
dyrektorzy, pracownicy i mieszkańcy
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże