„… żłobek ukazuje czułość Boga. On Stwórca wszechświata, uniża się do naszej małości.
W Jezusie Ojciec dał na Brata, który wychodzi, by nas szukać,
kiedy jesteśmy zdezorientowani i zatracamy kierunek;
wiernego przyjaciela, który jest zawsze blisko nas;
dał nam swego Syna, który nam przebacza i podnosi nas z grzechu …”
Papież Franciszek
                                                                              List Apostolski „O znaczeniu i wartości żłóbka”

 

Życzymy głębokiego przeżycia wielkiej tajemnicy miłości Boga do człowieka,
która pozwala nam czuć się kochanymi przez Boga.
Niechaj refleksja nad tajemnicą Bożego Narodzenia
przyniesie naszym sercom pokój i radość,
a Dziecię Jezus udziela nam hojnie swego błogosławieństwa
każdego dnia 2022 roku.