Niech Pan życia okaże się 
nam wszystkim bliski.
Pozwólmy Mu na zwycięstwo
w naszych sercach.
Na zwycięstwo miłości nad złem,
nadziei nad zwątpieniem
i wiary paschalnej,
która tę nadzieję będzie karmić.

                                                                                               Ze świątecznymi pozdrowieniami
                                                                                           w imieniu mieszkańców i pracowników
                                                                                       dyr. Dariusz Latos       dyr. Damian Stefański