Dożynki 2019

01.10.2019

W dniu 17 września 2019r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyły się po raz kolejny uroczyste DOŻYNKI – święto plonów, które to według podań, wywodzi się jeszcze od pradawnych Słowian, którzy zabawą i wspólną biesiadą pragnęli uczcić dobre zbiory. Obecnie dzień ten ma charakter religijny, powiązany z zabawą wyraża podziękowanie Matce Bożej za opiekę, wsparcie, urodzaj ale także wdzięczność za wielomiesięczną pracę rolników, którzy tym samym, zapewniają „spokojne zimowanie”. Jest to bardzo barwne święto. Z kłosów zbóż, owoców, warzyw i kwiatów robi się wieńce dożynkowe. Z zebranego zboża piecze się tradycyjny bochen chleba, który staje się symbolem urodzaju i dobrą wróżbą na następne lata. Kierując się tradycją, obchody tegoż święta rozpoczęliśmy mszą św., której przewodniczył dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Łukasz Stawarz. Homilię wygłosił ks. Prałat Krzysztof Bąk kapelan naszego Ośrodka, w której podkreślił jak ważną rolę odgrywa praca rolników. Szczególnie zaś podkreślił charakter pracy w ZAZ, którego głównym zadaniem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez pracę w gospodarstwie rolno-ogrodniczym. Ksiądz kapelan podziękował w sposób szczególny ergoterapeutom i instruktorom pracującym w Zakładzie,  którzy czuwają nad prawidłowością prac w ogrodzie i na gospodarstwie, jak i nad rozwojem zawodowym poszczególnych grup terapeutycznych w ZAZ. Następnie goście i pracownicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem dożynkowym. Na naszą uroczystość przybyli tak znakomici goście jak: ks. Łukasz Stawarz – dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej,  Izabela Domogała – członek Zarządu Województwa Śląskiego, Henryk Stencel – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ks. Prałat Krzysztof Bąk – kapelan Ośrodka, Marcin Chroszcz – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Mirella Banaś – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Jan Gizdoń- kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie, Gabriela Knapik z Śląskiego Oddziału PFRON, Eugeniusz Aparta lekarz weterynarii, dyrektorzy i kierownicy zaprzyjaźnionych jednostek Caritas, Kierownicy oraz pracownicy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże a przede wszystkim wszyscy pracownicy naszego ZAZ.