W dniu 23 października 2014r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyły się po raz kolejny uroczyste DOŻYNKI – święto plonów, które to według podań, wywodzi się jeszcze od pradawnych Słowian, którzy zabawą i wspólną biesiadą pragnęli uczcić dobre zbiory. Obecnie dzień ten ma charakter religijny, powiązany z huczną zabawą wyraża podziękowanie Matce Bożej za opiekę, wsparcie, urodzaj ale także wdzięczność za wielomiesięczną pracę rolników, którzy tym samym, zapewniają „spokojne zimowanie”. Jest to bardzo barwne święto. Z kłosów zbóż, owoców, warzyw i kwiatów robi się wieńce dożynkowe. Z zebranego zboża piecze się tradycyjny bochen chleba, który staje się symbolem urodzaju i dobrą wróżbą na następne lata.
Kierując się tradycją, obchody tegoż święta rozpoczęliśmy mszą św. dziękując za urodzajne plony matki ziemi,
a następnie goście i pracownicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem dożynkowym.
Na naszą uroczystość przybyli tacy znakomici goście jak: ks. Krzysztof Bąk- dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz jego zastępca ks. Tomasz Nowak, Pani Mirela Banaś- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mikołowie, Pan Jan Gizdoń- kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie ,
Pan Eugeniusz Aparta lekarz weterynarii oraz Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże oraz wszyscy pracownicy naszego ZAZ.