Dnia 12 maja 2017 r. w Mikołowie odbyły się obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, w których wzięli udział uczestnicy WTZ i mieszkańcy naszego Ośrodka. Inicjatorem imprezy było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mikołowie.

       Świętowanie dnia rozpoczęła uroczysta Msza św. w bazylice św. Wojciecha, ofiarowana przez proboszcza parafii w intencji osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin oraz opiekunów i placówek szkolno – wychowawczych. Spod Bazyliki przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przemaszerowaliśmy ulicami miasta w barwnym orszaku na rynek, gdzie przywitał nas pokaz artystyczny grupy Mażoretek „Akcent”, a rehabilitanci z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji zaprezentowali wycinek swojej pracy. Imprezie towarzyszyły występy podopiecznych wszystkich zaproszonych placówek. Grupa taneczna naszego Warsztatu „Nietypowi” przedstawiła spektakl muzyczny pt. „Kujawiak po naszemu”.

      Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu.

WTZ