Fizjoterapia Ambulatoryjna

 

Informacje ogólne:

Fizjoterapia ambulatoryjna daje możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie w godzinach, nie objętych kontraktem. Cechy charakterystyczne fizjoterapii ambulatoryjnej działającej w NZOZ Miłosierdzie Boże, to dobrej jakości sprzęt, wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutyczna oraz indywidualne podejście do pacjenta. Usługi fizjoterapeutyczne świadczone są w ramach kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz hydroterapii.

Rejestracja na zabiegi:
Ze względu na konieczność szczegółowego zaplanowania realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych, w celu rejestracji prosimy o osobiste przybycie do poradni rehabilitacyjnej z odpowiednim skierowaniem.Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na fizjoterapię ambulatoryjną traci ważność jeżeli nie zostanie zarejestrowane w terminie 30 dni od daty wystawienia.W poradni rehabilitacyjnej na podstawie jednego skierowania dopuszcza się leczenie nie dłużej niż 12 miesięcy. Po upływie tego okresu należy dostarczyć nowe skierowanie.Lista oczekujących na zabiegi fizjoterapeutyczne:
Prowadzenie list oczekujący jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu, zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Na podstawie jednego skierowania, pacjent może się wpisać tylko i wyłącznie na jedną listę oczekujących. Pacjent może zapisać się ponownie do kolejki oczekujących na zabiegi fizjoterapeutyczne dopiero po skończeniu cyklu zabiegowego. Nie ma możliwości wpisu na listę oczekujących jeśli pacjent rozpoczął nowy, bądź kontynuuje poprzedni cykl zabiegowy.

Godziny pracy poradni:
Poniedziałek – piątek: 7:00 – 18:00

Kontakt:
Tel: 32 32 25 335, wew. 326 lub 397
E-mail: osrodek@borowa-wies.pl

pa
NZOZ
iso
opieka
medycyna
rehdzienna
porrehabilitacyjna
porlogpeda
fizjoterapia
wypozyczalnia
kontakt_nzoz