Chęć pomagania drugiemu człowiekowi jest największym wyznacznikiem człowieczeństwa, miłości do Boga. Miarą, która wyróżnia nas od innych stworzeń i sprawia, że świat staje się lepszy. Dla nas mieszkańców i pracowników Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych każdy, kto choć przez mały ułamek swojego życia poświęcił się dla bliźniego jest nie tylko autorytetem, ale przede wszystkim świadectwem Miłosierdzia Bożego. Dlatego też wielkim wyróżnieniem stało się dla nas spotkanie z Magdaleną Tlatlik – świecką misjonarką Misja Rodzina (Familia Misionera) oraz przybyłą z nią młodzieżą z Peru. Goście zjawili się u nas 6 maja 2014r. przylecieli z Republiki Peru położonej w zachodniej części Ameryki Południowej, nad Oceanem Spokojnym z miejscowości Marco, która położona jest na wysokości 3461 m n.p.m. w prowincji Jauja w centralnych Andach. Misjonarka Magda starała się nam przybliżyć filmowo jak i opowieściami w szczególności trudne życie dzieci i młodzieży. Mówiła, że brakuje im miłości, spokoju i akceptacji. Często muszą pracować, żeby utrzymać całe rodziny. Większość mieszkańców zajmuje się rolnictwem, które stanowi podstawę ich dochodów. W tej części Peru uprawia się głównie ziemniaki i dynie. Ubóstwo widać na każdym kroku. Większość domów jest wzniesiona z gliny. Między nimi pojawia się problem niedożywienia, anemii dzieci, przemocy w rodzinie, zahamowań rozwojowych, autyzmu i olbrzymiego zastraszenia czy widocznych lęków u dzieci. Lecz Oni – Świeccy Misjonarze nie poddają się uczą dzieci w szkołach, dożywiają je oraz leczą. Prowadzą animacje misyjne z Peruwiańczykami, uczą ich wiary chrześcijańskiej, śpiewu i pieśni religijnych, co sprawia i daje wiele satysfakcji. Następnie goście z Peru zaprezentowali nam wspaniałe tańce w odświętnych pięknie haftowanych i zdobionych rodzimych strojach. Mieszkańcy i pracownicy nagrodzili ich za to gromkimi brawami i szczerymi uśmiechami. Czas upływał bardzo szybko. O godzinie 19:00 wszyscy udaliśmy się na Mszę Świętą, której przewodniczył Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. dr Krzysztof Bąk, a koncelebrował zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej ks. Tomasz Nowak wraz z ks. Krzysztofem Jończykiem. Na Mszy Świętej również mieliśmy okazję usłyszeć piękny śpiew peruwiański przybyłej młodzieży. Po Mszy goście zwiedzali nasz Dom a mieszkańcy towarzyszyli im w każdym kroku.

Na zakończenie obiecaliśmy modlić się za naszych nowych przyjaciół z Peru. Dzięki modlitwie nie wyjeżdżając do dalekich krajów również możemy być misjonarzami.

autor tekstu: Albert Jachimiak