Hajery 2014

11.12.2014

Na początku grudnia (02.12.14 r.) grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej na zaproszenie Górniczego Stowarzyszenia Integracji i Rozwoju, Stowarzyszenia Bez Barier oraz Miejskiego Ośrodka Kultury Guido uczestniczyła w biesiadzie śląskiej Hajery 2014 w Zabrzu.
Celem spotkania było uczczenie pracy górnika z okazji ich święta, rozbudzenie i rozwijanie świadomości regionalnej uczniów, krzewienie kultury regionalnej, doskonalenie znajomości gwary śląskiej oraz poznanie trudnej pracy górników w kopalni.
W biesiadzie brały udział osoby niepełnosprawne z placówek wychowawczych z terenów miast Zabrza, Rudy Śląskiej i Mikołowa. Specjalnymi gośćmi spotkania byli górnicy w galowych mundurach, oraz przedstawiciele władz miasta Zabrza i Rudy Śląskiej. Wspólna zabawa składała się z trzech części: artystycznej, plastycznej i konkursu wiedzy. W humorystycznych scenkach przedstawionych w gwarze śląskiej przedstawiciele poszczególnych placówek ukazali pracę na kopalni. W tym czasie inna grupa w sposób graficzny rysując węglem pokazała pracę górników na dole w kopalni. Zaś drużyny stworzone przez uczestników imprezy zmagały się z pytaniami dotyczącymi pracy górnika. W ogólnej rywalizacji zajęliśmy II miejsce.
Bardzo ciekawe i radosne wspólne biesiadowanie uprzyjemnił nam wspólny śpiew śląskich szlagierów, a także śląski smaczny poczęstunek: kołocz i żurek. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak radosnego i niezapomnianego spotkania, a wszystkim górnikom Szczęść Boże.

autor tekstu: Maria Brol
WTZ