16 maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach we współpracy z Gliwickim Ośrodkiem Integracji Niepełnosprawnych zorganizował  IX Gliwickie Targi Pracy dla Osób Niepełnosprawnych.
Realizując program rehabilitacji zawodowej uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięli udział w wydarzeniu zaznajamiając się z tą formą poszukiwania pracy.