W dniach 8 lipiec – 29 lipca 2013r. w Opactwie Ojców Cystersów w Szczyrzycu odbył się IX Maltański Obóz Integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W czasie trzech tygodniowych turnusów w obozie wzięło udział 37 mieszkańców naszego Ośrodka oraz wielu opiekunów – wolontariuszy z różnych stron Polski.

Wśród zajęć, przewidzianych w programie obozu znalazły się między innymi warsztaty muzyczne, gry i zabawy integracyjne, wspólne rozmowy, wspierane życzliwością i uśmiechem. Serdecznie dziękujemy, za możliwość wyjazdu niepełnosprawnych uczestników na tak ciekawe kolonie, jest to czas wielu nowych przyjaźni i radosnego spędzenia czasu wakacji.

Jeden z mieszkańców tak pisze o wyjeździe: ”Na codziennych Mszach Świętych dziękowałem Panu za powtórną szansę życia. Świadomie uczestniczyłem, świadomie się mdliłem a atmosfera tego miejsca temu sprzyjała. Szczyrzyc to jednak nie tylko modlitwa. Był również czas na rożnego rodzaju gry i zabawy, w których czynnie uczestniczyłem. A czas na refleksje? Tak, był również w postaci spacerów indywidualnych i grupowych. Atmosfera była cudowna, pogoda piękna, więc nic innego bardziej nie sprzyja zawieraniu nowych znajomości….Mogłem się z ludźmi podzielić swoimi poglądami, swoją radością, spotykając się jednocześnie ze szczerością i zrozumieniem”.