Kontakt

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże

43-190 Mikołów-Borowa Wieś
ul. Gliwicka 366

NIP: 635-183-12-67
REGON: 243137570

tel./fax. 32 238 60 21
tel./fax. 32 322 53 35

email: osrodek@borowa-wies.pl

Konto bankowe:
ING BS ODDZIAŁ MIKOŁÓW
41 1050 1399 1000 0023 6769 6693

Filia:
Środowiskowy Dom Samopomocy
43-170 Łaziska Górne
ul. Staszica 4
tel./fax. 32 737 00 46
email: sdslaziska@interia.eu

Zakład Aktywności Zawodowej
43-190 Mikołów-Borowa Wieś
ul. Gliwicka 366 C
tel./fax. 32 238 60 21 wew.471
32 322 53 35 wew.471

NIP: 6351687008

REGON: 243137570-00035
email: zaz.biuro@borowa-wies.pl

Zakład Aktywności Zawodowej „Grill”
ul. Gliwicka 366 B
43-190 Mikołów
Tel/fax 032 238 60 021, 322 53 35 wew. 415
NIP: 635-183-28-87
REGON: 243137570-00042

Dyrektor mgr Dariusz Latos

email: dlatos@borowa-wies.pl

Zastępca dyrektora i główny księgowy mgr Damian Stefański
email: dstefanski@borowa-wies.pl

Kierownik Domu Pomocy Społecznej mgr Bogumiła Kopczyk
email: bkopczyk@borowa-wies.pl

Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miłosierdzie Boże mgr Grzegorz Kiciak
email: gkiciak@borowa-wies.pl

Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej mgr Marek Nocoń
email: mnocon@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej lic. Justyna Mol
email: jmol@borowa-wies.pl

Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej GRILL Anna Skop

email:  askop@borowa-wies.pl

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy mgr Krzysztof Lach
email: klach@borowa-wies.pl