Lokalizacja ośrodka

Borowa Wieś, to niewielka miejscowość należąca administracyjnie do miasta Mikołów. Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże usytuowany jest przy ulicy Gliwickiej 366 – drodze krajowej łączącej Katowice z Gliwicami. W najbliższym otoczeniu placówki znajduje się ponad 23-hektarowe gospodarstwo rolne, hodowla zwierząt domowych, pola, lasy, łąki, staw oraz park, co zważywszy na bliskość centrum aglomeracji śląskiej oraz konieczność aktywizowania psychoruchowego mieszkańców wydaje się wysoce atrakcyjne (bezpośredni kontakt mieszkańców z przyroda jest skutecznym i niezastąpionym elementem terapii). W niewielkiej odległości (około 100 m) od Ośrodka znajduje się przystanek autobusowy, punkt handlowo-usługowy Valdi, lodziarnia, poczta, biblioteka.

Komunikacja miejska w znacznym stopniu usprawnia dojazd do naszej placówki, z sąsiednich miejscowości, bez większych problemów. Niektóre autobusy są już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Linie autobusowe:
z Gliwic nr: 41, 33, 669
z Knurowa: 120
z Mikołowa nr: 41, 33
z Katowic nr: 120
z Rudy Śląskiej- Halemby nr: 120, 669.

OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE
43-190 Mikołów – Borowa Wieś ul. Gliwicka 366
tel./fax 32 322-53-35 lub 32 238-60-21

www.osrodek.borowa-wies.pl
email: osrodek@borowa-wies.pl