Mamy już 5 lat

01.03.2011

     Dnia 24 lutego 2011 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 5 – lecia istnienia i funkcjonowania naszego ŚDS-u. Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości miedzy innymi Starosta Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski, Dyrektor PCPR Pani Mirella Banaś, Dyrektorzy KWK Bolesław Śmiały Pan Bernard Bugla i Pan Krzysztof Janik, Burmistrz Łazisk Górnych Pan Aleksander Wyra, Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej Ksiądz Prałat Krzysztof Bąk, Dyrektorzy Ośrodka Dla Osób Niepełnosprawnych w Borowej Wsi Pan Dariusz Latos i jego zastępca Pan Damian Stefański oraz wiele wspaniałych osób reprezentujących placówki i instytucje, z którymi przez minione 5 lat zaprzyjaźniliśmy się i podjęliśmy współpracę. Spotkanie w tak szacownym gronie było doskonałą okazją do złożenia wielkich podziękowań wszystkim przybyłym gościom za to, że przez miniony okres wspierali nasze działania zmierzające do realizowania naszego programu wspierajaco aktywizującego, ale także za to że umożliwiają nam, na co dzień branie udziału w życiu towarzyskim, kulturalnym i sportowym w naszym środowisku. Wielkie Dzięki.

Kierownik ŚDS Krzysztof Lach