„Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam powiedział do nas Pan”. Ufni w te słowa Chrystusa wiele ludzi modli się na  kuli  ziemskiej o pokój. A sytuacja na świecie jest napięta. Co jakiś czas wybuchają konflikty zbrojne. Ostatnio z powodu walki o suwerenność i wolność cierpi Ukraina. W łańcuch modlitwy różańcowej za ten kraj zanoszonej przez ludzi dobrej woli na całym świecie, również po apelu naszego Księdza Arcybiskupa w Kościele katowickim,  włączyli się mieszkańcy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi. Wierzymy, że nasza codzienna, wytrwała modlitwa połączona z cierpieniem odmawiana w kaplicy Ośrodka przyniesie wolność i pokój braterskiemu narodowi Ukrainy. „Jezu ufamy Tobie”.