Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże utworzył 17 grudnia 2013r. nowy Zakład Aktywności Zawodowej o nazwie „GRILL”. Organizując kolejny ZAZ stworzono miejsca pracy dla 16 osób niepełnosprawnych, zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę. Osoby te posiadają zarówno dysfunkcje fizyczne  jak i intelektualne. Pracę znalazły tu osoby będące w zasięgu oddziaływań rehabilitacyjnych Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże oraz ośrodków Caritas, a także osoby ze środowiska lokalnego.

Konieczność podjęcia kolejnych działań usprawniających poprzez ergoterapię i rehabilitację w Zakładzie Aktywności Zawodowej, zaistniała gdyż wychowankowie Ośrodka nie są w stanie sami wyeliminować, czy też przy pomocy rutynowych metod postępowania wychowawczego, negatywnych symptomów niepełnosprawności. Dlatego też istnieje konieczność zorganizowania kompleksowych i wieloaspektowych działań w formie zajęć ergoterapeutycznych w ramach ZAZ. Z dziesięcioletniego doświadczenia wiemy (tyle istnieje już ZAZ prowadzący gospodarstwo rolne, którego organizatorem jesteśmy), że ergoterapia jest bardzo potrzebną formą terapii przynoszącą rozwój psychofizyczny, satysfakcję oraz zaradność społeczną.

Zakład Aktywności Zawodowej utworzony został w oparciu o dotychczasowy majątek Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże. Z dotychczasowych struktur Ośrodka wyłączona została Kuchnia i Pralnia, które to wraz z całym wyposażeniem stanowią kapitał nowo utworzonego zakładu. Pierwszym klientem nowo utworzonego  ZAZ-u jest Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych, który zakupił i zakupuje usługi cateringowe oraz pralnicze. Odpowiednio dobrany personel oraz determinacja świeżo zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników wraz z bogatym wyposażeniem umożliwia świadczenie usług cateringowych oraz pralniczych na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym a posiadana baza lokalowa umożliwia obsługę dużych i małych imprez okolicznościowych.

Na potrzeby prowadzenia usług cateringowych przeznaczone są pomieszczenia kuchni, jadalni oraz sali bankietowej mogącej pomieścić blisko 100 osób. Kuchnia, jako miejsce przygotowywania posiłków spełnia wszystkie wymagane standardy sanitarne a jej nowoczesny układ  logistyczny przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Kuchnia jest także wyposażona w specjalistyczny, sprawny i w miarę nowoczesny sprzęt.

Na cele prowadzenia usług pralniczych przeznaczone są pomieszczenia pralni wraz z wyposażeniem w wymagany sprzęt zapewniający moce przerobowe do 6 tys. kg na miesiąc. Pralnia wraz z suszarnią spełnia wszystkie wymagane standardy sanitarne zapewniające nie mieszanie czystego oraz brudnego asortymentu. Pralnia oraz suszarnia wyposażona jest w specjalistyczny, sprawny i w miarę nowoczesny sprzęt.

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych posiada także dobrze rozwiniętą bazę rehabilitacyjną, z której korzystają pracownicy ZAZ „GRILL” w ramach zapewnienia przez ZAZ co najmniej 60 min. zajęć rehabilitacyjnych.

Życzymy nowopowstałemu zakładowi dobrych pracowników, wielu klientów oraz samych sukcesów.