3 czerwca br. mieszkańcy grupy X wraz z opiekunami, wolontariuszami i przyjaciółmi pojechali do Sanktuarium Matki Boskiej Leśniowskiej Patronki Rodzin. Uczestniczyliśmy tam we Mszy świętej, podczas której dzieci przyjmowały Pierwszą Komunię. Później ojciec Paulin przybliżył nam historię Sanktuarium. Następnie wyruszyliśmy do Siewierza, by zobaczyć ruiny XIV-wiecznej warowni. Specjalnie dla nas kustosz tego zabytku zorganizował pokaz mostu zwodzonego. Dzięki temu mogliśmy lepiej sobie wyobrazić ten obiekt w latach świetności. Na koniec wyruszyliśmy do Złotego Potoku, gdzie wśród pięknych krajobrazów obserwowaliśmy pstrągi.

      Do domu wróciliśmy umocnieni wiarą, nadzieją i miłością. Wszystkim którzy przyczynili się do tego wyjazdu BÓG ZAPŁAĆ.

autor: Ewa Oskiera