POLITYKA JAKOŚCI NZOZ OŚRODEK MIŁOSIERDZIE BOŻE

Głównym celem działań Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi  jest świadczenie usług leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych i profilaktycznych na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym, etycznym, zgodnie z obowiązującym prawem.

Powyższy cel realizowany jest poprzez:

 • monitorowanie poziomu satysfakcji pacjenta;
 • stworzenie przyjaznej atmosfery wobec pacjenta na każdym etapie świadczenia usługi;
 • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy teoretycznej, odpowiednich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu zawodowym;
 • stwarzanie warunków służących ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji
  i umiejętności personelu;
 • ciągłą modernizację infrastruktury Ośrodka;
 • rozwój firmy poprzez zwiększenie zakresu i liczby wykonywanych usług medycznych, pozyskiwanie do współpracy nowych kadr medycznych;
 • stałe monitorowanie i doskonalenie wszystkich procesów przebiegających w Ośrodku;
 • określenie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, istotnych dla celów działania organizacji, mających znaczący wpływ na zdolność organizacji do osiągania zamierzonych wyników systemu zarządzania jakością oraz monitorowania i analizowania informacji o tych czynnikach;
 • określenie stron zainteresowanych, istotnych dla systemu zarządzania jakością oraz ich wymagań, mających potencjalny wpływ na zdolność organizacji do dostarczania usługi;
 • identyfikacje ryzyk i szans, wpływających na działanie i wydajność organizacji;
 • dbanie o wizerunek Ośrodka i promowanie go na zewnątrz;
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością oraz ocenę jego skuteczności.

 

Dyrektor
OŚRODKA DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BOŻE

 

 

 

Polityka Jakości Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Miłosierdzie Boże w Mikołowie – Borowej Wsi jest ogólnodostępna, a wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za jej realizację w odniesieniu do swoich stanowisk pracy i zobowiązują się do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

pa
NZOZ
iso
opieka
medycyna
rehdzienna
porrehabilitacyjna
porlogpeda
fizjoterapia
wypozyczalnia
kontakt_nzoz