Praktyki zawodowe

27.03.2017

Jedną z istotnych misji Ośrodka jest wspieranie osób z niepełnosprawnością na drodze do samorealizacji zawodowej. Wypełniamy ją w szczególny sposób w Zakładach Aktywności Zawodowej współtworząc przyjazne stanowiska pracy w gospodarstwie ogrodniczo – rolniczym, pralni, kuchni oraz działach administracji. Zależy nam na wyposażeniu osób niepełnosprawnych w umiejętność poruszania się na rynku pracy, a tym samym na przeciwdziałaniu sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym. Dbając o wzrost ich wiedzy i kompetencji organizujemy praktyki zawodowe dla mieszkańców naszego Domu, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz członków społeczności sąsiadujących z powiatem mikołowskim. Zdobycie zatrudnienia stanowi kwestię priorytetową i jest nie lada wyzwaniem, dlatego praktyki zawodowe mają przygotować osoby niepełnosprawne do podejmowania decyzji i samodzielnej pracy.

Programem praktyk w ubiegły roku zostało objętych:

  • w ZAZ GRILL 19 osób, z czego 7 znalazło zatrudnienie;
  • w ZAZ o profilu ogrodniczo – rolnym 12 osób, z czego 5 znalazło zatrudnienie.

W zeszłym tygodniu dwie uczestniczki WTZ – Agnieszka i Małgorzata zakończyły udział w dwutygodniowych praktykach na stanowisku pomoc kuchenna, dlatego zarówno im jak i wszystkim dotychczasowym praktykantom życzymy dalszego rozwoju zawodowego.

autor: WTZ