Praktyki zawodowe

27.11.2015

Realizując zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w bieżącym roku w naszym Ośrodku odbyły się praktyki zawodowe przygotowujące do pracy.

W Zakładzie Aktywności Zawodowej o profilu rolno-ogrodniczym oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej „Grill” praktyki rotacyjnie odbyło 6 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej i 6 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z naszej placówki, oraz 38 osób niepełnosprawnych z pobliskich miejscowości i innych placówek szkolno-wychowawczych.
Praktyki odbywały się w dziale ogrodniczym, upraw polowych oraz na stanowisku pomocy kuchennej. 10 osób po odbytych praktykach znalazło zatrudnienie w w/w zakładach.

Mieszkańcom Ośrodka i uczestnikom zajęć WTZ: Annie, Grzegorzowi, Mateuszowi, Aleksandrze, Marcinowi, Łukaszowi, Paulinie, Ewelinie, Kasi i Dawidowi oraz osobom spoza naszego Ośrodka gratulujemy zdobytych umiejętności, poszerzenia doświadczenia zawodowego oraz życzymy im dalszego rozwoju zawodowego.

WTZ