W dniach 21-23 marca 2012 roku w naszym Ośrodku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla mieszkańców, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, uczniów szkoły oraz Zakładu Aktywności Zawodowej. W trakcie trwającego 40 dni postu, Rekolekcje Wielkopostne to czas szczególny i wyjątkowy, czas próby, lekcji i nauki człowieczeństwa, które niestety staje się dla nas coraz bardziej odległe.

Tegoroczne hasło Rekolekcji to:

„W SERCU KOŚCIOŁA – MOJEJ MATKI – BĘDĘ MIŁOŚCIĄ”

ŚLADAMI ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS

I JEJ BŁOGOSŁAWIONYCH RODZICÓW

Przygotowaniem do Rekolekcji była Pielgrzymka przedstawicieli naszego Ośrodka do Zakonu Sióstr Karmelitanek w Katowicach gdzie 8 marca została odprawiona Msza Święta.

W tegorocznych rozważaniach prowadził nas ks. Wojciech Bartoszek, który w bardzo obrazowy sposób przybliżał nam sens wiary, miłości i ufności Bogu. Gościem naszych Rekolekcji była Siostra Ewa ze Wspólnoty Karmelitanek Misjonarek Flos Carmeli z Zabrza, oraz o. Jan Glinka z Przyszowic SVD pracujący, jako misjonarz na Białorusi. O wspaniałą oprawę muzyczną naszych Rekolekcji zadbał Krzysztof Mandrak – opiekun grupy V.

Pierwszego dnia zostaliśmy wprowadzeni w biografię św. Teresy i jej błogosławionych rodziców. W przygotowanie scenografii i scenek z życia świętej rodziny Martin włączyli się uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Kolejny dzień poświęcony był znaczeniu Sakramentów Świętych, w szczególności Spowiedzi i Komunii Św., do których przygotowywała się św. Teresa. Pomogły to zobrazować scenki przygotowane przez uczniów naszej szkoły. Rozważania tego dnia zakończyło uczczenie relikwii św. Teresy.

Trzeciego dnia Zakład Aktywności Zawodowej ukazał znaczenie powołania w życiu każdego człowieka. Powołanie do Świętości to droga, jaką obrała sobie św. Teresa i my podążając za jej przykładem winniśmy odnaleźć swoją drogę życiową.

Eucharystia zakończyła nasze rozważania rekolekcyjne w duchu wspólnoty, do której wszyscy jesteśmy powołani.

autor tekstu: Albert Jachimiak