Ś.P. Anna Cymorek

07.06.2021

 

Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że zmarła nasza koleżanka, mieszkanka naszego Domu

ś.p.  Anna Cymorek

Wszystkim pogrążonym w żalu składamy gorące wyrazy współczucia.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Ani,
aby wskrzeszona żyła w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen