Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że we wtorek 21 sierpnia 2018 roku, przeżywszy 41 lata

ś.p.  Marcin Grzegorczyk

 mieszkaniec naszego Domu, odszedł do domu Pana.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w sobotę 25.08. o godz. 10.00
w parafii p.w. Św. Barbary w Katowicach Giszowcu.

Rodzinie i Bliskim składamy gorące wyrazy współczucia.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Piotra,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen