Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w piątek 12.04.2019 r. przeżywszy 49 lat
zmarł mieszkaniec naszego Domu

ś.p.  Piotr Wytrykusz

Rodzinie i Bliskim Piotra składamy szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy.

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom
pokornie przez nas zanoszonym do Twego Miłosierdzia.
Prosimy Cię, uwolnij od więzów grzechu duszę Piotra,
aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania
wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.