Szczyrzyc 2012

11.08.2012

W dniach 29 czerwca – 25 lipca 2012r. w Opactwie Ojców Cystersów odbył się VIII Maltański Obóz Integracyjny dla osób niepełnosprawnych. W czasie trzech tygodniowych turnusów w obozie wzięło udział 30 osób niepełnosprawnych z naszego Ośrodka oraz wielu opiekunów – wolontariuszy
z różnych stron Polski.
Wśród zajęć, przewidzianych w programie obozu znalazły się między innymi następujące warsztaty: terapii muzyką, ruchem, gry, zabawy integracyjne, savoir vivre, wspólne rozmowy itp., wspierane życzliwością i uśmiechem. Uczestnicy mieli również okazję skorzystać z usług stylistki, wizażystki
i fryzjerki.
W czasie Obozu 15 lipca br. na terenie Opactwa Cystersów w Szczyrzycu odbył się Letni Koncert Maltański zespołu Arka Noego, którego głównym organizatorem był Związek Polskich Kawalerów Maltańskich oraz Opactwo Cystersów w Szczyrzycu. Spotkanie rozpoczęła wspólna celebracja Eucharystii w Kościele N.M.P. Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa w Szczyrzycu. Po mszy św. na terenie opactwa odbyły się dalsze obchody Letniego Koncertu Maltańskiego. Oficjalnego rozpoczęcia spotkania dokonał Tomasz Krupiński Szpitalnik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich, a zarazem Przewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego oraz O. Dominik Chucher Opat Opactwa O. Cystersów w Szczyrzycu.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili Damy i Kawalerowie Zakonu Maltańskiego, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Wśród licznie zgromadzonych gości w uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz Powiatu Limanowskiego: Jan Puchała Starosta Limanowski, Franciszek Dziedzina Wicestarosta Limanowski, Członkowie Zarządu Powiatu oraz Radni Powiatu. 

Po uroczystym przywitaniu wszystkich gości nadszedł czas na koncert zespołu „Arka Noego”, który wzbudził podziw wśród zgromadzonych gości.  Do wesołej muzyki tańczyły całe rodziny, śpiewając teksty dobrze znanych piosenek. Niesamowita energia i atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom tego muzycznego wydarzenia. Nie zabrakło oczywiście wielu gromkich braw, wspólnych zdjęć i przede wszystkim zadowolenia na twarzy wszystkich zgromadzonych.
Wszystkim towarzyszyła postawa otwartości, która przełamała bariery między osobą niepełnosprawną a sprawną. Czas spędzony we wzajemnym szacunku i przyjaźni był świetną okazją na stworzenie więzi międzyludzkiej, która zostawiła ślad w sercu i w pamięci każdego, by za rok powtórnie przeżyć „mały – wielki cud” obcowania z bliźnim.
Kolejny już VIII  Maltański Obóz Integracyjny dla osób niepełnosprawnych w Szczyrzycu zakończył się 25 lipca 2012 roku.

autor tekstu: Albert Jachimiak