Czwartek 30 maja 2013 roku w naszym Ośrodku dzień szczególny – w tym dniu obchodziliśmy Uroczystość Bożego Ciała.

Tradycją już prawie stało się, iż o godzinie 9:00 zostaje odprawiona Msza Święta parafialna
w Kościele pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi dzielnicy Mikołowa przez proboszcza ks. Krzysztofa Grabiec. Po Mszy Św. rusza procesja wiernych do I ołtarza, który w tym roku został ustawiony na placu głównym naszego Ośrodka, by tutaj, wspólnie z mieszkańcami Naszego Domu wyznać wiarę. Chorągwie, sztandary cechowe, kwiaty sypane przed konsekrowaną hostią, wszystko to jest wyrazem ogromnej wiary w cud przeistoczenia Ciała Jezusa Chrystusa. Również nasi mieszkańcy, chcąc uczcić to wielkie święto, przystroili okna swoich pokoi wizerunkami Świętych, oraz innymi emblematami wiary katolickiej.
Po procesji, w naszej Ośrodkowej Kaplicy, odbyła się Msza Święta, której przewodniczył kapelan naszego Ośrodka ks. Tomasz Nowak – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy udali się na obiad. Następnie o godzinie 15:00 spotkaliśmy się w naszej ośrodkowej kaplicy na Koronce do Miłosierdzia Bożego, odmówionej w czasie Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wszystkim za udział i wspólną modlitwę składamy serdeczne Bóg Zapłać.

autor tekstu: Albert Jachimiak