Kolejną tegoroczną atrakcją w Ośrodku była wycieczka uczestników WTZ do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu
w dniu 24 lutego 2015r.

Kiedy po przybyciu na miejsce, w cechowni zaczęto dopasowywać i nakładać nam kaski na głowy zauważyliśmy, że oto zaczyna się niezwykła przygoda. Kopalnia Guido powstała w 1855 r, a w 1928 r. zakończyła fedrunek. Następnie postanowiono urządzić w niej muzeum. Zwiedzając, mogliśmy poznać pierwotne i współczesne warunki pracy
w kopalni. Po zjeździe prawdziwą windą – szolą na dół na głębokość 320 metrów przemierzaliśmy ciemnymi chodnikami jej podziemne pokłady.

Dowiedzieliśmy się, że pierwszym używanym zaciągiem do transportu był koń. Samo dostarczenie go na miejsce było nie lada problemem – opuszczano go na pasach w głąb kopalni.

Przemierzając kopalniane chodniki mogliśmy śledzić pracę górników: urobek, wydobycie węgla i zabezpieczenie miejsc po fedrunku, jak i narzędzia, którymi te czynności wykonywano. Zobaczyliśmy taśmy transportowe, kombajny które po uruchomieniu prezentowały sposób działania. Wielką atrakcją był dla nas przejazd podziemną kolejką.

Wszystko to nam przedstawił oraz w ciekawy i humorystyczny sposób opowiedział przewodnik.
Dziękujemy wszystkim organizatorom wycieczki tradycyjnym pozdrowieniem górniczym Szczęść Boże.

Maria Brol
WTZ