W Caritas Archidiecezji Katowickiej trwa akcja zbiórki środków płatniczych sprzed denominacji i wymiany ich na aktualnie obowiązujące. Pieniądze sprzed denominacji przynoszą do siedziby Caritas indywidualni darczyńcy oraz przedstawiciele Parafii Archidiecezji. W liczenie oraz segregację włączyli się także mieszkańcy naszego Domu, pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej oraz uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się na terenie naszego Ośrodka. Pieniądze uzyskane z wymiany zostaną przeznaczone na program pomocy dzieciom „Skrzydła”.

Z tego miejsca pragniemy wszystkim zaangażowanym podziękować za cierpliwość i ofiarowany czas gdyż niewątpliwie jest to trudna i czasochłonna praca. Bóg zapłać.