Mamy być uczestnikami Nieba przez przyjęcie cierpienia oraz tak, jak Maryja, z radością i odwagą pełnienie woli Bożej.” Tak do wszystkich chorych i niepełnosprawnych powiedział w homilii Ks. Biskup Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia przy Konferencji Episkopatu Polski. Te słowa zachęty i nadziei mogliśmy usłyszeć na kolejnej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chorych, Niepełnosprawnych i Starszych na Jasnej Górze, w której uczestniczyła również grupa mieszkańców naszego Ośrodka. Przed uroczystą Eucharystią, wspólnie ze zgromadzonymi pielgrzymami, odmówiliśmy tajemnice chwalebne różańca. Rozważając najważniejsze zadanie apostolstwa osób chorych – przez krzyż do nieba – modliliśmy się za siebie nawzajem oraz w intencjach, o które zawsze prosi Maryja: o POKÓJ oraz nawrócenie zatwardziałych grzeszników. Wiele radości sprawiło spotkanie z bliskim nam Księdzem Wojciechem Bartoszkiem, Krajowym Duszpasterzem Apostolstwa Chorych. Przyjęliśmy także Błogosławieństwo Lourdzkie, podczas nabożeństwa w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Był też czas na wspólny posiłek i odpoczynek oraz zakup pamiątek. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Borowej Wsi. Pozostaje nam czekać, aż za rok spotkamy się znów u Matki Bożej Jasnogórskiej, by Jej dziękować i prosić o dalszą pomoc w naszym codziennym „ośrodkowym apostolstwie chorych”!

„Dzieje świata zmieniają się przez
modlitwę i cierpienie”
św. Jan Paweł II