Lodołamacze 2022

13.09.2022

       Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże znalazł się wśród laureatów regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2022, zdobywając DRUGIE MIEJSCE w kategorii INSTYTUCJA.
Certyfikat został wręczony na gali, która odbyła się 12 września 2022 r. w Katowickiej Sali Koncertowej Radia Katowice.
Nagrody w kategorii INSTYTUCJA przyznawane są osobom, instytucjom, które zmieniają stereotypy, likwidują bariery oraz tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czyli przełamują lód obojętności. Kapituła Konkursu Regionu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego przyznała drugie miejsce  Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie-Borowej Wsi za działalność na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, która stanowi wzór godny naśladowania.
Jako pracodawca wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych mamy nadzieję, że inspirujemy swoją postawą pozostałe instytucje, by nie były obojętne wobec potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże Zakład Aktywności Zawodowej również znalazł się wśród laureatów regionalnego etapu konkursu Lodołamacze 2022 zdobywając I miejsce w kategorii REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA.
Certyfikat został wręczony na gali, która odbyła się 12 września 2022r. w Katowickiej Sali Koncertowej Radia Katowice.
Nagroda w kategorii REHABILITACJA SPOŁECZNO- ZAWODOWA  oznacza, że ZAZ został uznany za pracodawcę wrażliwego społecznie, który sprzyja zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. W tym Zakładzie pracownicy niepełnosprawni są na równi z pracownikami pełnosprawnymi zaangażowani w budowanie wspólnego sukcesu. Celem konkursu jest zwiększenie społecznej odpowiedzialności biznesu, szczególne honorowanie wszystkich tych, którzy dążą do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, umożliwiają im dostęp do edukacji, pracy i aktywności społecznej.
Kapituła Konkursu Regionu łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, świętokrzyskiego przyznała pierwsze miejsce  Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże   Zakład Aktywności Zawodowej w Mikołowie-Borowej Wsi za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.