W piątek 6 lipca, br. grupa osób z Naszego Ośrodka miała możliwość uczestniczenia
w Pielgrzymce Chorych i Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się
w patronalne święto Apostolstwa Chorych. W tym dniu, jak każdego roku, czcimy Matkę Bożą Uzdrowienie Chorych.

Pielgrzymka rozpoczęła się w Bazylice o godz. 10.30 różańcem, któremu przewodniczył ks. Tomasz Nowak – koordynator kół Caritas Archidiecezji Katowickiej. Mszy Świętej, o godz. 11.00 przewodniczył ks. Arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki, który skierował do osób Chorych, Niepełnosprawnych i ich opiekunów słowa homilii. Przypomniał, że:  „Ludzie cierpiący, przebywający w szpitalach, starzy, niepełnosprawni, także my dzisiejsi pielgrzymi, ukazujemy radykalną postać owego trudu – trudu wiary. Szpitale, domy pomocy, hospicja, te miejsca, to jakby świątynie, w których ludzie wierzący mają udział w paschalnym misterium Chrystusa, w paschalnej tajemnicy Chrystusa, w Jego przechodzeniu ze śmierci do życia, które się nigdy nie kończy, przechodzenia do rzeczywistości, gdzie nie ma ani cierpień ani łez”. Mszę świętą współcelebrowało wielu kapłanów, z których większość przybyła na Jasną Górę w towarzystwie chorych parafian czy podopiecznych z różnych zakątków Polski. Był także krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych – kapelan naszego Ośrodka ks. Wojciech Bartoszek.

O godz. 13.30 pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej, którą w tym roku, ze względu na niesprzyjający osobom starszym i chorym upał, odprawiono w Bazylice. Po nabożeństwie Drogi  Krzyżowej, której przewodniczył Duszpasterz Chorych Archidiecezji Częstochowskiej, pielgrzymi oraz ich  opiekunowie wzięli udział w Nabożeństwie Lourdzkim, połączonym z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, którego kapłani udzielali w Kaplicy Cudownego Obrazu oraz w przylegającej do niej Bazylice.

Każdy z Chorych i Niepełnosprawnych, także z naszego Ośrodka przyniósł ze sobą własne intencje. To sprawa indywidualna. Wiara jest tym, co ludzi przyciąga co roku na Jasną Górę.

autor tekstu: Albert Jachimiak