W niedziele 27 stycznia br. grupa osób z Naszego Ośrodka miała możliwość uczestniczenia w Adoracji przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach.

Adoracja Stanowa rozpoczęła się w Bazylice o godz. 14.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. biskup Józef Kupny. Mszę świętą współcelebrowało wielu kapłanów, między innymi ks. Tomasz Nowak zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej, który był kapelanem naszego Ośrodka oraz krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych – ks. Wojciech Bartoszek obecny kapelan naszego Ośrodka.

Po Mszy Świętej chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze oraz ich  opiekunowie wzięli udział w Nabożeństwie Lourdzkim, połączonym z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, którego udzielił ks. biskup Józef Kupny. Na koniec delegacja Naszego Ośrodka wręczyła ks. Biskupowi Figurkę Świętej Rodziny, wykonaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej z naszego Ośrodka a my wszyscy zostaliśmy na krótkim czuwaniu przy Żłóbku Bożej Dzieciny.

autor tekstu: Albert Jachimiak