W niedziele 25 stycznia br. grupa osób z Naszego Ośrodka miała możliwość uczestniczenia w Adoracji przy Bożym Żłóbku w Bazylice Ojców Franciszkanów w Parafii św. Ludwika i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach.

Adoracja rozpoczęła się w Bazylice o godz. 14.00 Mszą Świętą, której przewodniczył ks. biskup Marek Szkudło. Mszę świętą współcelebrowało wielu kapłanów, między innymi ks. Tomasz Nowak zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej, kapelan Naszego Ośrodka oraz krajowy duszpasterz Apostolstwa Chorych – ks. Wojciech Bartoszek. Adorację przy Bożym Żłóbku poprowadziła Magdalena Buczek – założycielka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, spikerka Radia Maryja i Telewizji Trwam.

Po Mszy Świętej chorzy, niepełnosprawni i osoby starsze oraz ich  opiekunowie wzięli udział w Nabożeństwie Lourdzkim, połączonym z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, którego udzielił ks. biskup Marek Szkudło. Na koniec wszyscy zostaliśmy na krótkim czuwaniu przy Żłóbku Bożej Dzieciny, a potem udaliśmy się na uroczystą Agapę w Refektarzu klasztornym OO. Franciszkanów.

autor tekstu: Albert Jachimiak