13.04.2017

Pan, który pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego, niech sprawi,

abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

zostali odnowieni przez Ducha Świętego i mogli narodzić się do nowego życia.

Niech Chrystus wleje w Wasze serca miłość, pokój i serdeczne uczucia

do wszystkich ludzi, za których On umarł i powstał z martwych.

Niech wniesie w Waszą codzienność świąteczny blask wieczności

i umacnia swoim błogosławieństwem.