Alleluja!!!

Alleluja!!!

Niech Triduum Paschalne
staną się ponowna okazją do spotkania
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana.

Życzymy doświadczenia, że On jest naszym
najlepszym Przyjacielem i idzie z nami krok w krok,
a z tego doświadczenia niech wypływa
spokój, radość, nadzieja …