Miło nam poinformować, że w dniu 26 października 2015 roku, nasz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Miłosierdzie Boże, otrzymał Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością zgodne z normą ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodne z normą ISO 14001:2004.
Otrzymanie tych certyfikatów poprzedzone było szeregiem działań, w które zaangażowany był cały personel naszego NZOZ-u.
Za główny cel postawiliśmy sobie stałe podnoszenie jakości świadczonych usług leczniczych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, diagnostycznych i profilaktycznych na wysokim poziomie medycznym, organizacyjnym, etycznym, zgodnie z obowiązującym prawem, dbając równocześnie o ochronę środowiska naturalnego.
Wynikiem tych działań było przeprowadzenie przez Wojskową Akademię Techniczną Centrum Certyfikacji Jakości
z Warszawy, dwuetapowego audytu zewnętrznego, która wydając pozytywną rekomendację potwierdziła tym samym wysoką jakość świadczonych przez nasz NZOZ usług.

 

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować całemu personelowi NZOZ za swój wkład w realizację tego zadania,
w szczególności zaś liderom komórek organizacyjnych, za ich zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań.

Dyrektor Ośrodka