Alleluja!!!

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzymy otwarcia się na obfitość łask 
płynących z Tajemnicy Paschalnej.
Niech zwycięstwo Chrystusa umocni naszą wiarę,
niech dodaje nadziei, że z Nim sprostamy wszelakim wyzwaniom,
niech pomnoży w nas miłość, która nada sens naszym cierpieniom,
a Jego światło prowadzi nas do życia
w wiecznej radości.

 

Ze świątecznymi pozdrowieniami
dyrektorzy, pracownicy
oraz mieszkańcy Ośrodka