Dożynki 2015

05.10.2015

W dniu 23 września 2015r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyły się po raz kolejny uroczyste DOŻYNKI – święto plonów, które to według podań, wywodzi się jeszcze od pradawnych Słowian, którzy zabawą i wspólną biesiadą pragnęli uczcić dobre zbiory. Obecnie dzień ten ma charakter religijny, wyrażający podziękowanie Panu Bogu za urodzaj w zbiorach i pogodę. Jest powiązany także z wyrażeniem wdzięczności za wielomiesięczną pracę rolników, którzy tym samym, zapewniają nam „spokojne zimowanie”. Jest to bardzo barwne święto powiązane także z zabawą. Z kłosów zbóż, owoców, warzyw i kwiatów robi się wieńce dożynkowe. Z zebranego zboża piecze się tradycyjny bochen chleba, który staje się symbolem urodzaju i dobrą wróżbą na następne lata. Obchody tego święta rozpoczęliśmy mszą św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Marka Szkudło, który wygłosił piękną homilię przypominając nam, iż nie wszystko zależy od nas samych, ale przede wszystkim od Opatrzności Bożej. Podczas mszy św. dziękowaliśmy za plony matki ziemi, a następnie goście i pracownicy zostali podjęci poczęstunkiem dożynkowym. Na naszą uroczystość przybyli tak znakomici goście jak: Ks, Biskup Marek Szkudło, Ks. dr Krzysztof Bąk- dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz jego zastępca Ks. Tomasz Nowak, Barbara Stępień- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Jan Gizdoń- kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie , Pan Eugeniusz Aparta lekarz weterynarii oraz dyrektorzy prowadzący zaprzyjaźnione Zakłady Aktywności Zawodowej, Kierownicy i pracownicy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże oraz wszyscy pracownicy naszego ZAZ.