W dniu 8 września w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyły się już siódme DOŻYNKI – święto plonów. Świętowaliśmy je jak co roku w gronie pracowników ZAZ oraz zaproszonych gości ściśle związanych z naszym Zakładem. Obchody tegoż święta rozpoczęliśmy nabożeństwem pobłogosławienia plonów matki ziemi, a następnie goście i pracownicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem dożynkowym.
Wszystkie zboża pokoszone. Lato ustępuje miejsca jesieni. Wszyscy chcą się pochwalić zbiorami i zabawić, a także odetchnąć po ciężkiej pracy. Dożynki to dzień radości – największe święto plonów.. Wśród zaproszonych gości był Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk, który nie mogąc przybyć na naszą uroczystość dożynkową przesłał pozdrowienia i podziękowania naszym rolnikom słowami Marii Konopnickiej „Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota”. Dziękujemy.
Na naszą uroczystość przybyli: Pan Henryk Jaroszek Starosta Powiatu Mikołowskiego, Pani Mirella Banaś dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie,
ks. dr Krzysztof Bąk dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej,
Pani Gabriela Magdziorz Z-ca dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON w Katowicach, Pani Małgorzata Moryń-Trzęsimiech Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Pan Marek Skorus nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, Pan Eugeniusz Aparta lekarz weterynarii, Pani Leokadia Wilk Sołtys Borowej Wsi oraz Dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych Zakładów Aktywności Zawodowej, a także Dyrektorzy jednostek Caritas.