Dożynkowe Święto

29.09.2017

          W dniu 20 września 2017 r. w Zakładzie Aktywności Zawodowej odbyły się po raz kolejny uroczyste DOŻYNKI – święto plonów, które to według podań, wywodzi się jeszcze od pradawnych Słowian, którzy zabawą i wspólną biesiadą pragnęli uczcić dobre zbiory. Obecnie dzień ten ma charakter religijny, powiązany z huczną zabawą wyraża podziękowanie Matce Bożej za opiekę, wsparcie, urodzaj ale także wdzięczność za wielomiesięczną pracę rolników, którzy tym samym, zapewniają „spokojne zimowanie”. Jest to bardzo barwne święto. Z kłosów zbóż, owoców, warzyw i kwiatów robi się wieńce dożynkowe. Z zebranego zboża piecze się tradycyjny bochen chleba, który staje się symbolem urodzaju i dobrą wróżbą na następne lata.

         Kierując się tradycją, obchody tegoż święta rozpoczęliśmy nabożeństwem dożynkowym dziękując za  urodzaj i plony matki ziemi. Podczas  nabożeństwa Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej  ks. dr Krzysztof Bąk wygłosił homilię, w której poruszył kwestię ważności pracy Osoby Niepełnosprawnej, dla której praca jest zarówno terapią jak i źródłem utrzymania. Szczególnie zaś została podkreślona ważność pracy rolnika i ogrodnika, których owocem pracy jest nasz codzienny chleb i żywność, którą spożywamy. Dlatego bardzo ważną sprawą jest, aby nie była ona marnowana. Wygłaszający homilię zachęcił nas do szanowania żywności i poszanowania dla chleba. Po nabożeństwie dożynkowym zaproszeni goście i pracownicy zostali ugoszczeni poczęstunkiem dożynkowym.

          Na naszą uroczystość przybyli znakomici goście – ks. prał. Jan Smolec- Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach, ks. dr Krzysztof Bąk- dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz jego zastępca ks. Piotr Wenzel, ks. Grzegorz Krzyk – Dyrektor Archidiecezjalnego Domu Hospicyjnego im. Jana Pawła II, Jan Gizdoń- kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Mikołowie, Jerzy Szafranowicz – Dyrektor OW NFZ w Katowicach, Jan Wroński – Dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych ZAZ-ów śląskich, przedstawiciele Komisji Rewizyjna Ośrodka, przyjaciele naszego Ośrodka, Dyrektorzy, Kierownicy i pracownicy Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże oraz wszyscy pracownicy naszego Zakładu Aktywności Zawodowej w Mikołowie-Borowej Wsi.