Fundusze Unijne

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366

Nazwa funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Nazwa działania: Priorytet IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna,

Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie: 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Wartość projektu (PLN): 219 616,50 PLN
Wartość dotacji (PLN): 186 652,06 PLN

Termin rozpoczęcia projektu: 8 czerwca 2018

Termin rzeczowego rozpoczęcia realizacji projektu: 19 marca 2018

Termin zakończenia realizacji projektu: 8 czerwca 2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie: IV kwartał 2017 r.

Przedmiot projektu obejmuje: Przedmiotem projektu są roboty i materiały budowlane związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie Boże w Mikołowie przy ul. Gliwickiej 366.
Na kompletną instalację składają się wszystkie urządzenia technologiczne instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w panele słoneczne o łącznej mocy elektrycznej 39,6 kW wraz z robotami elektrycznymi, ogólnobudowlanymi w obrębie instalacji fotowoltaicznej oraz licznikiem energii elektrycznej na budynku.