Głośmy słowami i swoim życiem, że Chrystus Zmartwychwstał!

Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć,
światło rozproszyło ciemności!
Niechaj Prawda rozpromieni codzienność.
Niechaj Zmartwychwstały Pan przenika nas swoją łaską,
a Jego miłosierna miłość pozwala realnie doświadczyć
przemieniającej życie mocy zwycięstwa.

Błogosławionych Świąt Wielkanocnych
z radosnym Alleluja
w imieniu mieszkańców i pracowników
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
życzą
dyr. Damian Stefański                dyr. Dariusz Latos