Jaworzynka 2013

07.08.2013

Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku mieszkańcy oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej naszego ośrodka uczestniczyli w turnusach rehabilitacyjno – rekreacyjnych w Jaworzynce, które odbywały się w terminach od 1 do 19 lipca. Czas upływał nam przede wszystkim aktywnie. Praktycznie każdego dnia wychodziliśmy w góry, czy też na basen lub nad rzekę. Organizowane były także dyskoteki oraz pogodne wieczory. Oczywiście oprócz samych przyjemności, był też czas przeznaczony na realizację dyżurów porządkowych i kulinarnych, ponieważ sami musieliśmy dbać o czystość w domu jak i sami sobie musieliśmy gotować. Jeśli chodzi o pogodę, to cóż…bywało różnie. Pierwszy turnus był zdecydowanie bardziej słoneczny niż drugi, podczas którego dominował deszcz, ale to nie pogoda jest przecież najważniejsza.

Jesteśmy przekonani, że ten wyjazd zmobilizował naszych podopiecznych do jeszcze większej samodzielności i jest przez nich mile wspominany, gdyż był to niezwykle radosny czas, spędzony w przyjacielskim gronie. Również w tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim i uczestników wyjazdu wszystkim Wolontariuszom za poświęcony czas i zaangażowanie oraz Dyrekcji naszego ośrodka za możliwość zorganizowania tegorocznego pobytu w Jaworzynce.

Aktywna Rehabilitacja i WTZ