„Życie chronione, praca chroniona. – Odbywa się często w zaciszu domu, placówki. Nie epatuje na zewnątrz. Ale mimo wszystko kipi. Jest szczęśliwe. Chce być pomocne, widziane, pochwalone, docenione, uszanowane i godne miłości. Warsztat Terapii Zajęciowej to przestrzeń, gdzie człowiek pod ochroną terapeutów wydobywa z siebie wartości, często na co dzień niezauważalne przez społeczeństwo. Terapeuta zajęciowy potrafi z każdego człowieka wydobyć wiele cennych inicjatyw przydatnych dla każdego z nas. W mozole i trudzie rodzi się radość, zabawa, szczęście, świadomość swej użyteczności i wartości. Piękno, które tkwi w człowieku stworzonym na Obraz Boga uwidocznione jest w jego dziełach pracy, w sposobie odpoczywania, w zabawie, w odniesieniu do bliźniego. Niniejsza wystawa zdjęciowa wydobywa na światło dzienne te przestrzeń chronioną – bo delikatna, bo krucha,  bo zbyt uczuciowa, zbyt łatwa do skrzywdzenia.”

Ks. Krzysztof Bąk

Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej

     Takimi słowami ks. Krzysztof Bąk opatrzył wystawę fotograficzną Warsztatu Terapii Zajęciowej w Borowej Wsi, której uroczyste otwarcie miało miejsce 9 maja 2017 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele lokalnych władz, dyrektorzy i kierownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych i DPSów, sponsorzy, a także rodzice i przyjaciele naszych uczestników.

     Uroczystą inaugurację wernisażu rozpoczęła interpretacja wiersza Marii Brol pt. „Na przekór schematom”, mówiący o codziennej konieczności przekraczaniu granic swojej niepełnosprawności. W dalszej kolejności mogliśmy wysłuchać kilku piosenek w wykonaniu naszych uczestników. na zakończenie artystycznej części zespół „Nietypowi” przedstawił inscenizację taneczną „Kujawiak po naszemu”.

     Uchwycone na zdjęciach chwile, emocje, które towarzyszą naszym uczestnikom zarówno podczas pracy, zmagań sportowych i zabawy i ich wysiłek włożony w przygotowanie wystawy spotkały się z dużym uznaniem przybyłych gości. Zwiedzanie umilił słodki poczęstunek i rozmowy dotyczące wielu ukrytych talentów niepełnosprawnych artystów.

     Gratulujemy wykonawcom i zapraszamy na wystawę, która można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie do 9 czerwca br..