W te Święta
Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa
życzymy, by każdy mógł doświadczyć
obecności wcielonego Boga
pośród naszej trudnej rzeczywistości.
Aby udało się nam odnaleźć Jezusa
wraz z Maryją i Józefem
i zanurzyć się w radości
płynącej z Jego kochającej obecności.
Niech ona pokona
wszelki smutek i brak nadziei.

 

W imieniu mieszkańców i pracowników
Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych
Miłosierdzie Boże
życzą
dyr. Damian Stefański        dyr. Dariusz Latos